Pozvánka na jednání Dobrovolného svazku

Dovoluji si vás jménem předsedy DSO Povýmolí pozvat na jednání Dobrovolného svazku obcí Povýmolí, které se bude konat ve středu 19.4.2023 od 15:00 hod., Městský úřad Úvaly, zasedací místnost č. 1, 1. patro, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly

Program:
1) Informace k zápisu do ZŠ Povýmolí
2) Informace k výstavbě svazkové školy
3) Různé, diskuse

Bc. Markéta Rydvalová
předsedkyně svazku

Pozvánka na jednání Dobrovolného svazku

Dovoluji si vás jménem předsedy DSO Povýmolí pozvat na jednání Dobrovolného svazku obcí Povýmolí, které se bude konat v pondělí 19.12.2022 od 11:00 hod., Městský úřad Úvaly, zasedací místnost č. 1, 1. patro, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly

Program:
1) Schválení Rozpočtového opatření č. 2/2022
2) Schválení Rozpočtu 2023
3) Vyhlášení zadávacího řízení na projektanta změny dokumentace k územnímu řízení projektu Svazkové základní školy Povýmolí
4) Různé, diskuze

Bc. Markéta Rydvalová v.r.
předseda DSO Povýmolí

Pozvánka na jednání Dobrovolného svazku

Dovoluji si vás jménem předsedy DSO Povýmolí pozvat na jednání Dobrovolného svazku obcí Povýmolí, které se bude konat ve čtvrtek 8.12.2022 od 10:00 hod., Městský úřad Úvaly, zasedací místnost č. 1, 1. patro, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly.


Program:
1) Zrušení zadávacího řízení „Svazková základní škola v Úvalech – generální projektant – DÚR, DSP, DPS a AD“
2) Různé, diskuze


Bc. Markéta Rydvalová v.r.
předseda DSO Povýmolí