Zvláštní zápis ukrajinských dětí k povinné školní docházce

Ředitel Základní školy Úvaly / Директор початкової школи Úvaly

Mgr. Michaela Nilsson Marečková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону No 67/2022 до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Oznámení o konání zvláštního zápisu / Повідомлення про спеціальний запис

Žádost o přijetí dítěte / Заява про зарахування дитини до початкової школи

Žádost o odklad docházky / Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти

Výsledky zápisu do první třídy Svazkové základní školy Povýmolí

Vážení rodiče, zde jsou pro Vás k dispozici anonymizované výsledky zápisů.

Vzhledem k počtu přijatých spádových dětí, budeme ve školním roce 2022/2023 otevírat jednu 1. třídu, kterou budeme doplňovat zájemci z ostatních obcí maximálně do počtu 25 žáků. 

S přáním hezkého dne Kolektiv DSO Povýmolí a ZŠ Povýmolí.

Výsledky jsou ke stažení zde.

Zápis do prvních tříd Svazkové základní školy Povýmolí

Vážení rodiče, jsou pro Vás již spuštěny online registrace k zápisu do prvních tříd Svazkové základní školy Povýmolí. Online zápis bude aktivní do středy 27.4. do 10h. Poté se na Vás a Vaše dítka budeme těšit osobně při zápisu v budově ZŠ Jirny 27.4. od 14 do 17 hodin (dle rezervovaného času).

S přáním hezkého dne Kolektiv DSO Povýmolí a ZŠ Povýmolí.

Online registraci najdete zde.