Pozvánka na jednání Dobrovolného svazku

Dovoluji si vás jménem předsedy DSO Povýmolí pozvat na jednání Dobrovolného svazku obcí Povýmolí, které se bude konat ve středu 19.4.2023 od 15:00 hod., Městský úřad Úvaly, zasedací místnost č. 1, 1. patro, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly

Program:
1) Informace k zápisu do ZŠ Povýmolí
2) Informace k výstavbě svazkové školy
3) Různé, diskuse

Bc. Markéta Rydvalová
předsedkyně svazku