Pozvánka na jednání Dobrovolného svazku

Dovoluji si vás jménem předsedy DSO Povýmolí pozvat na jednání Dobrovolného svazku obcí Povýmolí, které se bude konat ve čtvrtek 8.12.2022 od 10:00 hod., Městský úřad Úvaly, zasedací místnost č. 1, 1. patro, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly.


Program:
1) Zrušení zadávacího řízení „Svazková základní škola v Úvalech – generální projektant – DÚR, DSP, DPS a AD“
2) Různé, diskuze


Bc. Markéta Rydvalová v.r.
předseda DSO Povýmolí

Zvláštní zápis ukrajinských dětí k povinné školní docházce

Ředitel Základní školy Úvaly / Директор початкової школи Úvaly

Mgr. Michaela Nilsson Marečková

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону No 67/2022 до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Oznámení o konání zvláštního zápisu / Повідомлення про спеціальний запис

Žádost o přijetí dítěte / Заява про зарахування дитини до початкової школи

Žádost o odklad docházky / Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти