Pozvánka na jednání Dobrovolného svazku

Dovoluji si vás jménem předsedy DSO Povýmolí pozvat na jednání Dobrovolného svazku obcí Povýmolí, které se bude konat ve čtvrtek 8.12.2022 od 10:00 hod., Městský úřad Úvaly, zasedací místnost č. 1, 1. patro, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly.


Program:
1) Zrušení zadávacího řízení „Svazková základní škola v Úvalech – generální projektant – DÚR, DSP, DPS a AD“
2) Různé, diskuze


Bc. Markéta Rydvalová v.r.
předseda DSO Povýmolí